Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de kişisel verilerin korunması konunu

Günümüzde dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının hızla artmasıyla birlikte kişisel verilerin korunması büyük önem kazanmıştır. Kişisel bilgiler bankalarda, iş sitelerinde, hastanelerde ve benzeri birçok alanda elektronik ortamda saklanmakta ve kişiler bu bilgileri sosyal ağlar ve daha birçok kanalda paylaşmaktadır. Bu sorun, kişisel verilerin korunması konusunda dikkatli olmayı gerektirir ve kişisel verilerin korunması için cezai zararlara yol açar. Konya avukat bu noktada yardımcı olacaktır.

 

Kişisel verilerin korunması

 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 sayılı Kanun, özel hayatın gizliliğine saygı başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, gerçek kişinin görev ve sorumluluklarını ve yetkili kurumların hukukunu belirlemek amacıyla 7.4.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun 3. maddesinde yapılan tanıma göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; Kişisel verilerin işlenmesi, herhangi bir veri kayıt sürecinin parçası olmak kaydıyla, ister otomatik ister otomatik olsun, kişisel verilere erişerek, kaydederek, depolayarak, değiştirerek, işleyerek, görüntüleyerek, aktararak, yakalayarak, kullanıma sunarak sınıflandırmak veya kullanımını kısıtlamak anlamına gelir.

 

Kişisel veriler, kişinin değerleri, maddi değerleri veya içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal çevre ile ilgili olabilir. Elektronik ortamlarda saklanan kişisel veriler elektronik kaynaklardan çalınabilir; Bireyler ayrıca kendi eylemleriyle kendi verilerini serbest bırakabilirler. Ancak buradaki fark, kişisel verilerin manuel olarak paylaşılsa dahi üçüncü kişiler tarafından kullanılıp kullanılamayacağıdır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun “IV. “Özel hayat ve özel hayatın korunması” hükmüne giren “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası şu şekilde açıklanmıştır:

 

 

“Herkes, kişisel verilerinin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak; Bu aynı zamanda kişiyle ilgili kişisel verilerin belirtilmesini, bu verilere erişilmesini, düzeltilmesini veya silinmesini talep etmeyi ve bunların amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını bilmeyi de içerir. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kanun, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

 

Kişisel verilerin işlenme şartları kanunun 5. maddesinde belirlenmiş olup;

 

1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

 

(2) Aşağıdaki durumlardan birinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

 

  1. a) Kanunda açıkça belirtilmiştir. b) Gerçekte fiil ehliyetine sahip olunamaması nedeniyle rızasını açıklayamayan veya rızası hukuka uygun olmayan kişinin hayatı veya bütünlüğünün güvenliği için gereklidir.

 

  1. c) Sözleşmenin tasarımı veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi önemlidir. d) Veri sorumlusu yasal yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

  1. e) İlgili kişinin kendisini kamuya açık hale getirmesi. f) Hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

  1. g) Veri sahibinin hak ve özgürlüklerini etkilemediği sürece veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması. Kişisel veriler şu şekilde sıralanabilir;

 

* İsim soyisim

*Telefon numarası

*Adres

* Kimlik Numarası

* Fotoğraflar

* Fotoğraflar

* imza

Konya avukat bu noktada derdinize yardımcı olacaktır.

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu